Linz, Austria

Bildende Kunst

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: MA, Mag. art.
Master of Arts, Mag. art
8 Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.ufg.ac.at
Polityka Prywatności