Linz, Austria

Mediengestaltung

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Kwalifikacje: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
9 Semester
270 ECTS
Strona www uczelni: www.ufg.ac.at
Polityka Prywatności