Linz, Austria

Informatik und Informatikmanagement

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: informatyczne
Kwalifikacje: other
Magister/Magistra der Naturwissenschaften, Mag. rer. nat
9 (4+5) Semester
270 ECTS
Strona www uczelni: www.jku.at
Polityka Prywatności