Linz, Austria

Wirtschaftspädagogik

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: pedagogiczne
Kwalifikacje: other
Magister/Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Mag. rer. soc. oec
9 (4+5) Semester
270 ECTS
Strona www uczelni: www.jku.at
Polityka Prywatności