Innsbruck, Austria

Katholische Fachtheologie

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: humanistyczne
Kwalifikacje: Mag. theol.
Magister/Magistra der Theologie, Mag. theol
10 (6+4) Semester
300 ECTS
Strona www uczelni: www.uibk.ac.at
Polityka Prywatności