Innsbruck, Austria

Internationale Wirtschaftswissenschaften

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: other
Mag. rer. soc. oec
8 (4+4) Semester
120 ECTS
Strona www uczelni: www.uibk.ac.at
Polityka Prywatności