Innsbruck, Austria

Integriertes Diplomstudium der Rechtswissenschaften

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: prawnicze
Kwalifikacje: Mag. iur.
Magister/Magistra der Rechtswissenschaften, Mag. iur
8 (2+6) Semester
240 ECTS
Strona www uczelni: www.uibk.ac.at
Polityka Prywatności