Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Muzykologia

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2008-05-15
inne oceny
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl
Muzykologia to elitarne studia koncentrujące się na poznawaniu historii, teorii i estetyki muzyki, a także muzyki ludowej i popularnej. Muzykologię studiujesz w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznajesz jej interdyscyplinarny charakter i zyskujesz szerszą perspektywę. Podczas studiów poznasz historię kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Wrocławia i Dolnego Śląska, jej związków z szerokim, europejskim kontekstem. Poznasz także polskie tradycje muzyki ludowej i specyfikę kultur muzycznych świata. Nabędziesz umiejętności analizy dzieła muzycznego i zaznajomisz się z zagadnieniami profesjonalnej muzyki popularnej i współczesnej audiosfery miejskiej. Dowiesz się, na czym polega kulturowa i estetyczna wartość muzyki i nauczysz się ją fachowo oceniać. Odbędziesz atrakcyjne praktyki terenowe w instytucjach muzycznych, a nawet będziesz mieć możliwość wyjazdu na wyprawy etnomuzykologiczne (badania odbyły się np. w Brazylii i na Syberii).

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata muzykologii, zaś studiów magisterskich — magistra muzykologii. W ramach studiów jest przewidziany fakultatywny blok przedmiotów i praktyk pedagogicznych, umożliwiający absolwentowi uzyskanie uprawnień do zatrudnienia w szkolnictwie powszechnym i muzycznym.

Absolwenci przygotowani są do pracy w dynamicznie rozwijających się instytucjach życia muzycznego (festiwale, biura koncertowe, filharmonie), mediach (prasa, radio, TV) i bibliotekach muzycznych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów znajdą pracę także w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach naukowych i upowszechniających kulturę masową. Mogą pracować także jako nauczyciele w szkolnictwie powszechnym, muzycznym, a także realizować się naukowo w instytutach badawczych, na uniwersytetach i w akademiach muzycznych.
 

Dodatkowe informacje

Muzykologia - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Powinien znać historię muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz posiadać umiejętności analizy i humanistycznej interpretacji dzieł muzycznych różnych epok. Absolwent powinien być przygotowany do pracy jako redaktor muzyczny, krytyk, bibliotekarz, organizator życia muzycznego i kustosz muzeów o profilu muzycznym. Absolwent, który zamierza podjąć pracę w szkolnictwie powinien ukończyć specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Muzykologia
Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach.
Polityka Prywatności