Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Logopedia

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych specjalistów, m. in. logopedów, językoznawców, historyków literatury, lekarzy różnych specjalności, psychologów, pedagogów, muzyków. Studia przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy i jej rozwoju, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania. Odbyte praktyki logopedyczne umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozowania oraz terapii różnych zaburzeń mowy. Zapewnione są nowoczesne warunki studiowania (m. in. sala do ćwiczeń ortofonicznych/logorytmicznych, gabinety logopedyczne, w tym z lustrem weneckim, sala komputerowa).

Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności