Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Skandynawistyka

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: języki
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: ug.edu.pl, ug.edu.pl/rekrutacja
Gdańska skandynawistyka to unikatowe studia w Polsce. Na studentów czekają stypendia zagraniczne w prestiżowych uczelniach Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz praktyki zawodowe w firmach Pomorza (Fagbokforlaget, Flügger, Metsä Group Polska, Volvo Truck, Vista Holding, Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza, Stena Line). Atrakcją są zajęcia z naitive speakers, wykłady gościnne w językach Północy, Naukowe Koło Tłumaczy, obchody narodowych świąt, współpraca z instytucjami Trójmiasta, szwedzkojęzyczny teatr studencki SKAND-AL. Absolwent jest tłumaczem w zakresie jednego języka: szwedzkiego, norweskiego albo duńskiego, znawcą realiów, literatury, kultury, mediów oraz historii regionu północnej Europy, ekspertem od komunikacji publicznej i dialogu międzykulturowego.

Ocena programowa PKA

Data: 2015-10-08
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „skandynawistyka” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.

Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe uzyskały ocenę „w pełni”, to znaczy kryteria odnoszące się do: koncepcji rozwoju kierunku, celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, programu studiów, zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej, prowadzenia badań naukowych, systemu wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrznego systemu zapewnienia jakości.
Skandynawistyka
Skandynawistyka – nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich.
Polityka Prywatności