studiamagisterskie.info
Bydgoszcz, Polska

Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej - podstawy pedagogiki specjalnej

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Kontakt:

ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00
Polityka Prywatności