studiamagisterskie.info
Katowice, Polska

Medicine

Magisterskie jednolite
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie AS:
www.en.wst.com.pl/education_offer/medicine
Strona www uczelni: www.wst.com.pl
Polityka Prywatności