studiamagisterskie.info
Katowice, Polska

Grafika reklamowa

Magisterskie jednolite
Kierunek: Grafika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie AS:
www.wst.com.pl/oferta_edukacyjna/grafika
Strona www uczelni: www.wst.com.pl

Dodatkowe informacje

Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Polityka Prywatności