Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej

II stopnia
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalności prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej jest wzbogacenie kształcenia pedagogicznego absolwentów o wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej, sytuacji kryzysowej oraz podjąć właściwie działania prewencyjne i interwencyjne. Specjalność realizowana pod patronatem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Dodatkowe informacje

Interwencja
Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
Prewencja
Termin prewencja oznacza zapobieganie i używany jest jako w wielu dziedzinach:
Polityka Prywatności