Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Analityk danych biznesowych

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Jak wynika z badania Accenture z 2017r. aż 78% szefów działu marketingu uważa, że analityka danych oraz rozwój technologii mobilnych będą głównymi źródłami tworzenia strategii firm. Jednak zaledwie 21% ankietowanych stwierdziło, że ich firmy są do tego odpowiednio przygotowane. Systemy analityczne są coraz bardziej wyspecjalizowane i technologicznie przystosowane do analizy coraz większej ilości danych. Z tego względu rośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów z zakresu analizy danych biznesowych (ang. „data scientists”).
Polityka Prywatności