Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Inteligentne systemy przetwarzania danych i Data Science

II stopnia
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalności Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Data Science jest zapoznanie studentów z metodami pracy z danymi – to jest z przetwarzaniem i modelowaniem zjawisk opisywanych przez zebrane dane, a także z funkcjonowaniem aktywnych systemów informatycznych posiadających zdolność uczenia się na podstawie dostępnych danych i adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Zagadnieniami poruszanymi w ramach specjalności są metody przetwarzania danych biznesowych, w tym pochodzące z ekosystemu Internetu Rzeczy, jak również danych przemysłowych i medycznych. Efektem przetwarzania ma być odkrywanie wiedzy oraz opracowanie modelu decyzyjnego.
Polityka Prywatności