Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Przetwarzanie danych w systemach komputerowych

II stopnia
Kierunek: Informatyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Zakres merytoryczny kształcenia na specjalności systemy gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych obejmuje aspekty naukowo-techniczne zagadnień zastosowania w informatyce metod opartych o bazy danych i hurtownie danych, a szczególny nacisk zostanie położony na problemy długoterminowego składowania, wydajnego przetwarzania, skutecznej eksploracji danych.

Studenci poznają nie tylko aspekty technologiczne, ale również aspekty biznesowe wykorzystania wiedzy w zagadnieniach selekcji, projektowania, eksploatacji systemów przetwarzania danych. Problematyka ta jest podejmowana zarówno w trakcie zajęć dydaktycznych, jak i w trakcie praktyk dyplomowych.

Dodatkowe informacje

Przetwarzanie
Przetwarzanie – uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii.
Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych).
Polityka Prywatności