Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

E-commerce

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działalności e-commerce w tym:

  • właściwego wyboru rozwiązań technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci,
  • zarządzaniu projektami oraz tworzenie strategii biznesowych,
  • budowania  relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi,
  • wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Praktyczny aspekt zajęć pozwoli na poszerzenie umiejętności analitycznych, co przełoży się na rozwiązywanie problemów występujących w działalności e-commerce.

Polityka Prywatności