Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

International Business

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Studia elitarne dla osób zorientowanych na pracę w instytucjach międzynarodowych o charakterze gospodarczym. Atutem specjalności jest realizacja wszystkich zajęć w języku angielskim, co powoduje, że studenci są doskonale przygotowani nie tylko merytorycznie ale również językowo w określonym obszarze biznesu. Dzięki zajęciom z zakresu komunikacji czy negocjacji w biznesie są otwarci na aktywną pracę w środowisku międzynarodowym. Posiadają wysokie kompetencje możliwe do wykorzystania nie tylko w ramach prowadzonego przez siebie biznesu ale również na rynkach finansowych, w korporacjach transnarodowych czy też w międzynarodowych organizacjach niekomercyjnych.
Polityka Prywatności