Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym

II stopnia
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowo-spedycyjnym jest przekazanie wiedzy związanej z realizacją oraz organizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwie transportowym lub działającym w obszarze transportu. Specjalność łączy kompetencje techniczne z pogłębioną wiedzą z zakresu transportu oraz z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności