Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Dąbrowa Górnicza, Polska

Inżynieria ruchu

II stopnia
Kierunek: Transport
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Celem specjalności Inżynieria ruchu jest przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie szeroko pojętego projektowania, modelowania oraz optymalizacji sieci transportowych. Absolwenci posiadają również umiejętności zastosowania nowoczesnych systemów informatycznych, wspomagających projektowanie oraz optymalizację sieci transportowych w transporcie dalekim oraz bliskim, jak również urządzeń elektronicznych stosowanych w infrastrukturze sieci transportowych.

Dodatkowe informacje

Inżynieria
Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem techniki i technologii.
Polityka Prywatności