studiamagisterskie.info
Southampton, Wielka Brytania

Kryminologia

Criminology

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Kwalifikacje: MSc
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Master of Science (MSc)
 
Strona www uczelni: www.soton.ac.uk

Dodatkowe informacje

Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Polityka Prywatności