studiamagisterskie.info
Southampton, Wielka Brytania

Mechatronika

Mechatronics

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Kwalifikacje: MSc
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Master of Science (MSc)
 
Strona www uczelni: www.soton.ac.uk

Dodatkowe informacje

Mechatronika - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, w szczególności związaną z synergią mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania – niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w: maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej.
Mechatronika
Mechatronika – dziedzina nauki, technika interdyscyplinarna, której istotą jest dodawanie rozwiązań elektronicznych do mechanizmów w celu uzyskania możliwie najlepszych efektów.
Polityka Prywatności