studiamagisterskie.info
Southampton, Wielka Brytania

Zarządzanie międzynarodowe

International Management

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: MSc
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Master of Science (MSc)
 
Strona www uczelni: www.soton.ac.uk

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności