studiamagisterskie.info
Southampton, Wielka Brytania

Gerontologia

Gerontology

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
Kwalifikacje: MSc
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Master of Science (MSc Res)
 
Strona www uczelni: www.soton.ac.uk

Dodatkowe informacje

Gerontologia
Gerontologia – nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii i zasadniczo antropologii kulturowej w terenie. Gerontologii nie należy mylić z geriatrią, która jest nauką o chorobach wieku podeszłego.
Polityka Prywatności