Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Derby, Wielka Brytania

Praca socjalna

Social Work

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: społeczne
Kwalifikacje: MA
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.derby.ac.uk
Master of Arts (MA)

Dodatkowe informacje

Praca socjalna
Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nieco inaczej praca socjalna definiowana jest przez Helenę Radlińską, określa ją ona mianem wydobywania i pomnażania sił ludzkich, na ich usprawnianiu i organizacji wspólnego działania dla dobra ludzi.

Studia w Polsce

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności