Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Bielsko-Biała, Polska

Filologia niemiecka

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wseh.pl

Dodatkowe informacje

Filologia
Filologia – nauka humanistyczna, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego lub narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja.

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności