Chur, Szwajcaria

Energetyka

Energiewirtschaft

II stopnia
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Strona www uczelni: www.fhgr.ch/

Dodatkowe informacje

Energetyka - studia (II st.) trwają przynajmniej 3 semestry, ECTS≥90. Absolwenci powinni opanować wiedzę i posiadać umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwenci powinni być przygotowani do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.
Energetyka
Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
Polityka Prywatności