studiamagisterskie.info
Warszawa, Polska

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Opis kierunku na stronie Collegium Humanum:
humanum.pl/administracja-magisterskie-warszawa/
Strona www uczelni: humanum.pl

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Kontakt:

ul. Moniuszki 1a
00-014 Warszawa
tel. 48 608 800 591
Polityka Prywatności