Monachium, Niemcy

Finance and Information Management

II stopnia
Język wykładowy: niemieckiStudia w języku niemieckim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uni-bayreuth.de
Polityka Prywatności