Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Media, reklama i promocja w sferze publicznej

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Absolwent specjalności dysponuje poszerzoną wiedzą dotyczącą funkcjonowania mediów, reklamy oraz strategii promocji w sferze publicznej. Wiedza i umiejętności z zakresu public relations, monitoringu mediów, strategii i organizacji wyborów przygotowuje do samodzielnej pracy w organach partii politycznych, środkach masowego przekazu oraz w szeroko pojętym doradztwie politycznym.

Dodatkowe informacje

Media
mass media
Promocja
promocja elektronowa
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Media
Media być może nie zawsze są skuteczne, mówiąc ludziom, jak mają myśleć, ale są oszałamiająco skuteczne w mówieniu swoim czytelnikom i słuchaczom, o czym maja myśleć.
Autor: Bernard Cohen
Media
Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów.
Autor: Napoleon Bonaparte
Media
W mediach epoki reality show coraz bardziej zaciera się granica między prawdą a fikcją. Prasa, radio i telewizja zaczynają kreować swoją rzeczywistość, którą zaludniają ulepionymi na publiczny użytek postaciami. Dlatego nie da się już być po prostu aktorką, trzeba stać się celebrity. W ten sposób nasza kultura wyprodukowała wielomilionowy rynek.
Autor: Keira Knightley
Polityka Prywatności