Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Cyberkultura i media

II stopnia
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media na kierunku Kulturoznawstwo
w Akademii Ignatianum w Krakowie:

  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mediów oraz cybermediów w Polsce i na świecie w szerokim kontekście: historyczno-kulturowym, społecznym, psychologicznym

  • ma wiedzę szczegółową na temat kultury konwergencji oraz cyberprzestrzeni: nowych gatunków cybermedialnych, e-literatury, krytyki artystycznej w mediach elektronicznych.

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media studiów II stopnia posiada szereg umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze medialnym oraz do podjęcia pracy naukowej:

  • potrafi samodzielnie dokonać pogłębionej analizy i interpretacji określonego wytworu kultury medialnej (np. filmu, interaktywnego dzieła sztuki, interaktywnego utworu literackiego),

  • potrafi samodzielnie zaplanować strategię medialną,

  • posiada w stopniu zaawansowanym umiejętność prowadzenia badań w zakresie cyberkultury i nowych mediów.

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media: aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i animuje je, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w kulturze, powstałymi na skutek konwergencji mediów. Jest przygotowany do pracy w sektorze cybermediów.

Dodatkowe informacje

Cyberkultura
Cyberkultura - kultura wieku informacji, ogół działań o charakterze twórczym związanych ze światem komputerów, Internetu, multimediów itp.
Media
mass media
Media
Jeżeli my wracamy do struktur, w ramach których rząd mianuje szefa telewizji i to ma być odpolitycznienie mediów publicznych, to mamy do czynienia z taką sytuacją, ja aż milknę, że jeżeli się ma odpowiednie poparcie w mediach, to można dosłownie wszystko. Można pokazywać czarną ścianę i mówić, że jest biała.
Autor: Lech Kaczyński
Media
Polityka była zdominowana przez oportunizm, egoizm, karierowiczostwo. Było i jest to nadal możliwe, bo większość obywateli nie traktuje zbyt poważnie swojej roli w demokratycznym państwie, a także dlatego, że media nie dorastają do swoich powinności jako tzw. czwarta władza. Ignorancja, efekciarstwo, lekceważenie zasad rzetelnego dziennikarstwa, rozumienie konkurencji na rynku jako usprawiedliwiającej każdy dziennikarski grzech, to codzienny obraz większości gazet i telewizji.
Autor: Włodzimierz Cimoszewicz, rozmowa Michała Sutowskiego, krytykapolityczna.pl, 19 października 2011
Media
Najweselej wyglądało informowanie przez media o tym, że w raporcie jest mowa o o związkach tefauenowego ITI z WSI. Rzecz zostałaby prawdopodobnie przemilczana, gdyby nie to, że odezwała się na swoim onecie sama ITI z zapewnieniami „nigdy nie współpracowaliśmy z wywiadem”. Wierzymy, wierzymy!
Autor: Piotr Lisiewicz
Polityka Prywatności