Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Kraków, Polska

Cyberkultura i media

II stopnia
Kierunek: Kulturoznawstwo
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media na kierunku Kulturoznawstwo
w Akademii Ignatianum w Krakowie:

  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mediów oraz cybermediów w Polsce i na świecie w szerokim kontekście: historyczno-kulturowym, społecznym, psychologicznym

  • ma wiedzę szczegółową na temat kultury konwergencji oraz cyberprzestrzeni: nowych gatunków cybermedialnych, e-literatury, krytyki artystycznej w mediach elektronicznych.

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media studiów II stopnia posiada szereg umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze medialnym oraz do podjęcia pracy naukowej:

  • potrafi samodzielnie dokonać pogłębionej analizy i interpretacji określonego wytworu kultury medialnej (np. filmu, interaktywnego dzieła sztuki, interaktywnego utworu literackiego),

  • potrafi samodzielnie zaplanować strategię medialną,

  • posiada w stopniu zaawansowanym umiejętność prowadzenia badań w zakresie cyberkultury i nowych mediów.

Absolwent modułu specjalnościowego Cyberkultura i media: aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i animuje je, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w kulturze, powstałymi na skutek konwergencji mediów. Jest przygotowany do pracy w sektorze cybermediów.

Dodatkowe informacje

Cyberkultura
Cyberkultura - kultura wieku informacji, ogół działań o charakterze twórczym związanych ze światem komputerów, Internetu, multimediów itp.
Media
mass media
Media
Jeżeli my wracamy do struktur, w ramach których rząd mianuje szefa telewizji i to ma być odpolitycznienie mediów publicznych, to mamy do czynienia z taką sytuacją, ja aż milknę, że jeżeli się ma odpowiednie poparcie w mediach, to można dosłownie wszystko. Można pokazywać czarną ścianę i mówić, że jest biała.
Autor: Lech Kaczyński
Media
Nie potrzeba już żadnej staromodnej cenzury. Wystarczy oferta zamieszczenia reklam lub jej brak, by i tak walczące o przeżycie media drukowane poddać szantażowi. Niemniej, to znaczy mimo niepisanego nakazu milczenia, informowanie przez rzetelnych, to znaczy dogrzebujących się do korzeni spraw, dziennikarzy o władzy sprawowanej przez rozmaite pozbawione legitymacji lobby pozostaje koniecznością.
Autor: Günter Grass, Kamienie Syzyfa, tłum. Piotr Buras, wyborcza.pl, 1 sierpnia 2011
Media
Najweselej wyglądało informowanie przez media o tym, że w raporcie jest mowa o o związkach tefauenowego ITI z WSI. Rzecz zostałaby prawdopodobnie przemilczana, gdyby nie to, że odezwała się na swoim onecie sama ITI z zapewnieniami „nigdy nie współpracowaliśmy z wywiadem”. Wierzymy, wierzymy!
Autor: Piotr Lisiewicz
Polityka Prywatności