Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Bezpieczeństwo militarne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Charakterystyka:

  • Bezpieczeństwo jednostek, narodów, państw oraz wspólnot międzynarodowych jest wartością gwarantującą istnienie, przetrwanie, tożsamość, niezależność, godność, posiadanie i pewność rozwoju podmiotów. Dynamiczne trendy w rozwoju cywilizacyjnym państw, zmiany w środowisku naturalnym, postęp w nauce, technice i technologii, głównie informacyjnej, sprawiają, że pojawianie się nowych scenariuszy polityki bezpieczeństwa militarnego musi nieść ze sobą stworzenie nowych narzędzi polityczno-dyplomatycznych oraz odpowiednie przygotowanie specjalistów do spraw szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Ciągła dynamika tych zjawisk wymaga od tworzonych obecnie naszych Sił Zbrojnych, głównie dźwigających ciężar utrzymania bezpieczeństwa militarnego, nowego i niekonwencjonalnego, lecz zdecydowanego reagowania, nawet na niewielkie konflikty regionalne, które z czasem mogą stać się niebezpieczne dla Polski.
  • Studia na specjalności Bezpieczeństwo militarne przygotowują absolwentów do wykonywania zadań o specyfice wojskowej: dowodzenia oraz organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo-wychowawczej. Gwarantują słuchaczom zdobycie wiedzy specjalistycznej i umiejętności niezbędnych w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i jego obywateli.
  • Absolwent tej specjalności może rozpocząć pracę m.in. w wojsku, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju oraz w instytucjach realizujących zadania obronne. Ponadto absolwent będzie mógł aplikować do Narodowych Sił Rezerwowych, czy szkół oficerskich, jak również będzie przygotowany do szkolenia kandydatów do służb mundurowych.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Polityka Prywatności