Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Bezpieczeństwo wewnętrzne

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: https://www.wsb.net.pl/studia-ii-stopnia/
Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach, które interesują się problematyką bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bezpieczeństwa publicznego, jak również tematyką militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w skali regionalnej i światowej.

  • Absolwenci studiów drugiego stopnia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego , obejmującego przygotowanie organizacyjne do zwalczania zagrożeń, przeciwdziałanie występowaniu oraz likwidowanie skutków zdarzeń, będą przygotowani do:
  • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
  • twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w sytuacjach niekorzystnych na podstawie niekompletnych informacji;
  • kierowania pracą zespołów ludzkich i organizowania operacji reagowania kryzysowego;
  • opracowywania raportów o prognozowaniu zagrożeń i opracowywania metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowywania się do występowania zdarzeń niekorzystnych;
  • pracy w strukturach administracji publicznej na poszczególnych szczeblach i organizacjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa;
  • realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego.

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia (II st.) trwają przynajmniej 4 semestry, ECTS≥120. Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społeczno-psychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa. Bezpieczeństwo narodowe (państwa) to stan niezagrożonego spokoju, wyrażany poprzez potrzebę istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia.
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Polityka Prywatności