Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Kryminalistyka śledcza

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Kiedyś mikrośladem była nić czy jej fragment, teraz włókno wielkości 100 mikrometrów, czyli dziesiątej części milimetra. Ta dziedzina wiedzy w ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit. Jeśli marzyłeś o ukrócaniu zbrodniczej działalności, to kryminalistyka śledcza jest kierunkiem dla Ciebie!
Absolwent tej specjalności uzyska fachową wiedzę procedur i technik śledczych. Będzie dysponował wiedzą o skali zjawisk patologicznych w społeczeństwie, metodach ich pomiaru, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wybranych ekspertyz kryminalistycznych. Będzie umiał identyfikować i zwalczać działalność przestępczą, współpracować właściwymi służbami w obszarze walki z przestępczością. Będzie także umiejętnie posługiwał się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz się językiem specjalistycznym, zawodowym.
Uzyskana wiedza pozwoli mu również podjąć pracę w: Policji, służbie więziennej, jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych), urzędach publicznych, biurach i agencjach detektywistycznych czy instytucjach bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Dodatkowe informacje

Kryminalistyka
Kryminalistyka (ang. criminalistics lub forensics) – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.
Kryminalistyka
Siedemdziesiąt pięć lat temu ludzie śmiali się z odcisków palców.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 10
Kryminalistyka
Jesteśmy technikami kryminalistycznymi. Ignorujemy przypuszczenia, opieramy się na dowodach z miejsca zbrodni.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 2
Kryminalistyka
Kryminalistyka to nie tylko nauka, ale też nielogiczność ludzkiego zachowania – „jak” jest równie ważne jak „dlaczego”.
Postać: Catherine Willows w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 5
Polityka Prywatności