Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Bezpieczeństwo portów lotniczych i morskich

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Uzyskanie dyplomu studiów magisterskich z zakresu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich, umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy w kraju, jak i poza jego granicami w służbie ochrony portów lotniczych, jak również w straży granicznej, spedycji czy biurach podróży. Ponadto studia sprawią, że:

  • posiądziesz szczegółowa wiedzę, umożliwiającą zarządzanie złożoną infrastrukturą bezpieczeństwa portów lotniczych;
  • nauczysz się skutecznej organizacji zadań służb ochrony i obrony portu lotniczego, mających na celu eliminację zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz związanych z przemytem i terroryzmem;
  • poznasz historię, religię i kulturę współczesnych społeczeństw, również mniejszości narodowych, co ułatwi Ci analizę zachowań i przyspieszy reakcję w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i życia w środowisku zróżnicowanym etnicznie;
  • wykształcisz w sobie nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz przygotujesz się do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
I biegnąc po łące czuje się tak bezpieczna jak Plusquamperfectum – najbezpieczniejszy z czasów.
Autor: Ewa Lipska, Oni
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Polityka Prywatności