studiamagisterskie.info
Lampeter, Wielka Brytania

Reklama

Advertising

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: MA
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uwtsd.ac.uk/

Dodatkowe informacje

Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Just do it.
Źródło: reklama obuwia sportowego Nike
Reklama
Cenzura jest to reklama na koszt państwa.
Autor: Federico Fellini
Reklama
(…) reklama jest jednym z kilku instrumentów, jakimi posługuje się firma w celu poinformowania klientów o swojej ofercie i zachęcenia ich do wyboru właśnie ich oferty (a nie ofert konkurencyjnych).
Autor: Jacek Kall, Reklama, Warszawa 1994, s. 18.
Polityka Prywatności