Markfield, Wielka Brytania

Islamic Economics, Finance and Management

II stopnia
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: MA
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Master of Arts (MA)
Strona www uczelni: www.mihe.ac.uk
Polityka Prywatności