studiamagisterskie.info
Łódź, Polska

Dietetyk wieku dziecięcego

II stopnia
Kierunek: Dietetyka
Język wykładowy: polski
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Studia online:

W przypadku tego kierunku są możliwe studia online jako alternatywa do tradycyjnej formy studiowania.

Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).
Polityka Prywatności