Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Zarządzanie transportem - spedycją - logistyką

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu
Studia na specjalności "zarządzanie transportem - spedycją - logistyką" stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców na dobrze przygotowanych specjalistów z tych dziedzin. Dzięki współpracy z Polską Izbą Cła, Spedycji i Logistyki zapewniamy studentom wysoki poziom merytoryczny zajęć ze szczególnym dowartościowaniem metod praktycznych nauczania, w tym możliwości odbywania praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach branży Transportowo - Spedycyjno - Logistycznej w Polsce.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo - spedycyjno - logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego, w szczególności w zakresie dotyczącym problematyki szeroko rozumianej organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej w wieloaspektowym, krajowym i międzynarodowych wymiarze ich działania.

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów umożliwią absolwentom podjęcie pracy w przedsiębiorstwach eksportowych i importowych, urzędach celnych, Agencjach Celnych i firmach konsultingowych.

Ponadto praktycznymi korzyściami ukończenia specjalności jest zwolnienie z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla zarządzających transportem w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz gwarancja wpisu na listę Agentów Celnych (status ten umożliwia zatrudnienie m.in. w Agencjach Celnych).

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności