Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracja - Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

II stopnia
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Program tej specjalności umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem służb stojących na straży bezpieczeństwa wewnętrznego w naszym kraju. Osoby już pracujące, np.: w Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, w ramach studiów będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Ci zaś, którzy dopiero planują podjęcie pracy w jednej z tych instytucji, będą mogli zdobyć rzetelną i fachową wiedzę, dającą im szansę zatrudnienia, jak i szybkiej kariery zawodowej.
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.