studiamagisterskie.info
Rzeszów, Polska

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Program tej specjalności umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem służb stojących na straży bezpieczeństwa wewnętrznego w naszym kraju. Osoby już pracujące, np.: w Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim, Straży Miejskiej, w ramach studiów będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Ci zaś, którzy dopiero planują podjęcie pracy w jednej z tych instytucji, będą mogli zdobyć rzetelną i fachową wiedzę, dającą im szansę zatrudnienia, jak i szybkiej kariery zawodowej.

Program specjalności obejmuje m.in. treści prawnicze, socjologiczne oraz związane z etyką zawodową. Studenci studiujący specjalność Administracja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdobywają zarówno umiejętności teoretyczne, które pozwalają im na poznanie podstaw funkcjonowania służb, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, takie jak np. posługiwanie się bronią palną czy znajomość zasad funkcjonowania laboratorium kryminalistycznego. Dobór przedmiotów umożliwia zapoznanie się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania służb bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przedmioty w ramach specjalności:

  • Zasady zatrudnienia do służb ochrony bezpieczeństwa i porządku.
  • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
  • Etyka zawodowa funkcjonariuszy.
  • Prawo i bezpieczeństwo w lotnictwie.
  • Służby ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach.
  • Laboratorium kryminalistyczne.
  • Prawo karne medyczne.
  • Współdziałanie służb ochrony bezpieczeństwa publicznego.
  • Elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przykłady zawodów

Zajmuje się wdrożeniem polityki bezpieczeństwa informacji oraz nadzoruje proces przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur w tym zakresie; odpowiada za zarządzanie procesem przetwarzania poufnych danych w organizacji.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności