Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

II stopnia
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu
Specjalność „służby ochrony bezpieczeństwa publicznego” stanowi podstawową propozycję edukacyjną na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Koncepcja kształcenia na tej specjalności za cel ma stworzenie uniwersalnego modelu pracownika szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci kończący tę specjalność będą mieli podstawę do składania aplikacji niemalże we wszystkich instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznych i niepublicznych, rządowych i samorządowych. Dobór przedmiotów pozwala studentowi zapoznać się z wszystkimi aspektami funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Program tej specjalności obejmuje treści m.in. prawnicze, socjologiczne, ekonomiczne, czy związane z etyką zawodową. Proces dydaktyczny przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne, co pozwoli nie tylko poznać podstawy funkcjonowania służb, lecz także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, jak np. posługiwanie się bronią palną, czy funkcjonowanie laboratorium kryminalistycznego.
Polityka Prywatności