Studia magisterskie II stopnia

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

II stopnia
Kierunek: Administracja
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu
Specjalność ta adresowana jest do osób chcących w przyszłości podjąć pracę w pionach organizacyjno-kadrowych zarówno w administracji publicznej, bankach, instytucjach okołobiznesowych, jak i w podmiotach gospodarczych. Program łączy wiedzę z zakresu przedmiotów prawno-administracyjnych z wiedzą z zakresu zarządzania, w tym szczególnie z zarządzania zasobami ludzkimi. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu planowania, pozyskiwania i selekcji pracowników, systemów motywowania i wynagradzania, zachowań organizacji, marketingu personalnego, teorii podejmowania decyzji.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
zarządzanie zasobami
Zarzadzanie zasobami systemu komputerowego
Polityka Prywatności