Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Gra o wysokie stawki w biznesie jest bardzo wymagająca. Dlatego coraz bardziej istotną rolę w środowisku biznesmenów odgrywają osoby z umiejętnościami trenerskimi. Ludzie są tylko ludźmi, również w pracy. Jeżeli potrafisz zrozumieć ich zachowania i pokierować nimi oraz chciałbyś trenować ich umiejętności, tak aby stali się lepszymi menedżerami, spróbuj swoich sił na tej specjalności.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • psychologiczne aspekty pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
 • mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami i postawami, twórcze myślenie w organizacji oraz psychospołeczne techniki wywierania wpływu
 • prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzanie relacjami
 • kierowanie zespołem, motywowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji
 • zasady rekrutowania i szkolenia pracowników
 • efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Dlaczego warto wybrac kierunek zarządzanie w WSB w Opolu?

 • praktyczny charakter studiów - studenci rozwiązują rzeczywiste problemy zarządcze, wykonują projekty, omawiają case studies 
 • nowatorski sposób nauczania wzorowany na najlepszych uczelniach biznesowych z Europy Zachodniej i USA
 • jedyna w Opolu ścieżka ze studiami podyplomowymi
 • możliwość połączenia studiów II stopnia ze studiami inżynierskimi i uzyskania tytułu zawodowego magistra oraz inżyniera w ciągu 5 semestrów

Praca dla Ciebie:

 • pracownik działu kadr lub działu personalnego
 • konsultant w biurze doradztwa personalnego
 • specjalista w agencjach pośrednictwa pracy
 • analityk rynku pracy
 • konsultant firmy szkoleniowej w zakresie HR

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • przedmioty realizowane na tej specjalności to m.in.: systemy wynagradzania i motywowania, szkolenia i rozwój pracowników, psychologia organizacji i zarządzania, kadry i płace itp.
 • dobry specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi zna potrzeby i oczekiwania pracowników oraz wymagania pracodawcy. Potrafi rozmawiać z ludźmi, dbać o ich rozwój oraz właściwą atmosferę na stanowisku pracy, jak również wspierać ich organizacyjnie w trudnych momentach

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych – niczego nie wie na pewno i o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powie nam, do jakich celów dążyć.
Autor: Tomasz Witkowski
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Polityka Prywatności