Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Gra o wysokie stawki w biznesie jest bardzo wymagająca. Dlatego coraz bardziej istotną rolę w środowisku biznesmenów odgrywają osoby z umiejętnościami trenerskimi. Ludzie są tylko ludźmi, również w pracy. Jeżeli potrafisz zrozumieć ich zachowania i pokierować nimi oraz chciałbyś trenować ich umiejętności, tak aby stali się lepszymi menedżerami, spróbuj swoich sił na tej specjalności.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • psychologiczne aspekty pracy i zarządzania zasobami ludzkimi
 • mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami i postawami, twórcze myślenie w organizacji oraz psychospołeczne techniki wywierania wpływu
 • prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzanie relacjami
 • kierowanie zespołem, motywowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji
 • zasady rekrutowania i szkolenia pracowników
 • efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Dlaczego warto wybrac kierunek zarządzanie w WSB w Opolu?

 • praktyczny charakter studiów - studenci rozwiązują rzeczywiste problemy zarządcze, wykonują projekty, omawiają case studies 
 • nowatorski sposób nauczania wzorowany na najlepszych uczelniach biznesowych z Europy Zachodniej i USA
 • jedyna w Opolu ścieżka ze studiami podyplomowymi
 • możliwość połączenia studiów II stopnia ze studiami inżynierskimi i uzyskania tytułu zawodowego magistra oraz inżyniera w ciągu 5 semestrów

Praca dla Ciebie:

 • pracownik działu kadr lub działu personalnego
 • konsultant w biurze doradztwa personalnego
 • specjalista w agencjach pośrednictwa pracy
 • analityk rynku pracy
 • konsultant firmy szkoleniowej w zakresie HR

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • przedmioty realizowane na tej specjalności to m.in.: systemy wynagradzania i motywowania, szkolenia i rozwój pracowników, psychologia organizacji i zarządzania, kadry i płace itp.
 • dobry specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi zna potrzeby i oczekiwania pracowników oraz wymagania pracodawcy. Potrafi rozmawiać z ludźmi, dbać o ich rozwój oraz właściwą atmosferę na stanowisku pracy, jak również wspierać ich organizacyjnie w trudnych momentach

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Psychologia
Psychologia pozwala nam zrozumieć wiele rzeczy, ale nie może mówić ludziom, jak żyć. Psychologia jest przede wszystkim nauką i korzysta z metod naukowych – niczego nie wie na pewno i o niczym nie powinna przesądzać. Może jedynie podpowiedzieć, jakimi drogami najłatwiej dotrzeć do celu, ale nie powie nam, do jakich celów dążyć.
Autor: Tomasz Witkowski
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Polityka Prywatności