Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole

Twoja wiedza i umiejętności:

 • zarządzanie projektami z zakresu bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu obowiązujących wymagań prawnych
 • analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • funkcjonowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
 • zasady, metody i instrumenty prowadzenia audytów bezpieczeństwa
 • wykorzystanie systemów ISO w zarządzaniu bezpieczeństwem w przedsiębiorstw

​Dlaczego wybrać tę specjalność?


 • przygotowanie merytoryczne do uzyskania certyfikatów systemów ISO wykorzystywanych w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji
 • w 2 lata uzyskujesz dyplom magistra uczelni cenionej przez pracodawców- ranking ,,Niepubliczne szkoły wyższe najbardziej cenione przez pracodawców'' Wprost nr 14/2014
 • dopasowujesz studia do własnych preferencji poprzez dobór kierunku i specjalności
 • program studiów dostosowany do potrzeb rynku pracy
 • możesz podjąć studia podyplomowe w WSB, korzystając ze zniżek dla absolwentów WSB
 • studia stacjonarne- studiujesz w dni powszednie, nie więcej niż 4 razy w tygodniu
 • studia niestacjonarne- studiujesz tylko w wybrane weekendy
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców praktyków i wykłady visiting professors
 • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Praca dla Ciebie:

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • Administratorów systemów informatycznych,
 • Pełnomocnik do spraw zarządzania jakością i środowiskiem
 • pracownik odpowiedzialny za ochronę danych osobowych,
 • pracownik odpowiedzialny za zachowanie ciągłości usług organizacji,
 • pracownik odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prawne organizacji.
 • niezależny konsultant
 • doradca ds. zarządzania przedsiębiorstwem

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności