państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Zarządzanie administracją publiczną

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Na tej specjalności nauczysz się m.in., jak zarządzać gminą czy powiatem i ich jednostkami, jak planować wydatki, jak finansować inwestycje. Pracując w jednostce samorządu terytorialnego, będziesz mieć bezpośredni wpływ na warunki życia Twojej społeczności lokalnej i regionalnej. Możliwość studiowania wraz ze studiami podyplomowymi kierunek Podatki i Doradztwo Podatkowe.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności