Bydgoszcz, Polska

Lean management i zarządzanie jakością

II stopnia
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Twoja wiedza i umiejętności:
 • lean management i innych koncepcji zarządzania pomocnych w zarządzaniu jakością
 • wsparcia, optymalizacji procesów oraz eliminowania czynności, które nie tworzą wartości dodanej w organizacji
 • zasad wdrażania oraz funkcjonowania w organizacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001
 • wybranych branżowych norm i międzynarodowych standardów zarządzania
 • zasad dotyczących procesu certyfikacji systemów zarządzania
 • metod i technik prowadzenia audytów systemu zarządzania jakością
 • pomiaru i oceny wyników w systemie zarządzania jakością.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Lean Management
 • Total Quality Management
 • Audytowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja
 • Międzynarodowe standardy zarządzania

Praca dla Ciebie:

 • specjalista z zakresu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji
 • menadżer jakości
 • audytor wewnętrzny
 • konsultant ds. wdrożeń systemu zarządzania jakością
 • specjalista w zespole ds. wsparcia i optymalizacji procesów
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Dodatkowe informacje

Lean management
Lean management, zwyczajowo lean (pol. szczupłe zarządzanie) – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia Systemu Produkcyjnego Toyoty.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością (QM, z ang. quality management) – system zarządzania składający się z następujących etapów[potrzebny przypis]:
Polityka Prywatności