Studia magisterskie II stopnia

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Ekonomika i zarządzanie transportem kolejowym

II stopnia
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Twoja wiedza i umiejętności: 
 • zarządzanie kolejowymi procesami w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich
 • organizacja międzynarodowego przewozu towarów
 • umiejętność zarządzania przedsiębiorstwami kolejowymi i procesami
 • wiedza na temat roli kolei w realizacji idei  zrównoważonego rozwoju
 • umiejętności i wiedza z zakresu kształtowania i realizacji kolejowej polityki transportowej miast, regionów oraz kraju.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Przewozy intermodalne
 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
 • Analiza i ocena działalności  przewoźników   kolejowych
 • Inwestycje infrastrukturalne w transporcie kolejowym

Praca dla Ciebie:

 • kierownicy działów eksploatacyjnych przedsiębiorstw kolejowych i działów handlowych
 • zarządcy przedsiębiorstw kolejowych
 • międzynarodowe przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe
 • struktury oceny ekonomicznej przewozów kolejowych w przedsiębiorstwach transportowych
 • specjalista ds. międzynarodowych przewozów kolejowych
 • specjaliści w przedsiębiorstwach produkujących urządzenia i  usługi na rzecz kolei
 • pracownicy izb skarbowych i rozrachunkowych
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się praktyką pasażerskich i towarowych  przewozów kolejowych

Przykłady zawodów

Zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.

Dodatkowe informacje

Ekonomika
Ekonomika (łac. oeconomicus, gr. oikonomikós) – jest nauką stosowaną o działalności gospodarczej, dotyczącą warunków i możliwości jej prowadzenia, oraz prawidłowościach występujących w podejmowanych decyzjach.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności